O nama

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ – ORAHOVICA, F.GAVRANČIĆA 18                             033/673-222

ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU PRIMAT ĆE SE OD 04.05.2015.DO 15.05.2015. U PROSTORIJAMA DJEČJEG VRTIĆA.
DOKUMENTACIJU KOJU TREBA PRILOŽITI UZ ZAHTJEV RODITELJI MOGU DONIJETI NAKNADNO.

 SL273629
Orahovici na dar.