O nama

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA

PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ

KLASA:601-01/15-01/1

URBROJ:2189-65-15-2

 

Temeljem članka 23.a zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97,107/07 i 94/13), Dječji vrtić Palčić Orahovica objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA

                                       PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU

 

Pozivaju se roditelj ili skrbnici djece rođene od 01.04.2009. do 31.03.2010.godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u vrtiću, da se prijave radi upisa djece u program Predškole.

Program Predškole je obvezan za svu djecu prije polaska u osnovnu školu, a za roditelje je besplatan.

Zahtjevi za upis djece u program Predškole zaprimat će se od 01.10.2015. do 12.10.2015. godine u Dječjem vrtiću Palčić, F. Gavrančića 18.

Detaljnije informacije roditelji mogu dobiti na broj telefona 673-222.

 

 

RAVNATELJICA

Borislava Kordoš