Aktualno

21.04.2017.

Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 13.02.2017. donijelo je

               ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ ORAHOVICA ZA  

                                      PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 02.05.2017. do 15.05.2017. u prostorijama Dječjeg vrtića i to za ostvarivanje sljedećih programa:

 

 1. REDOVNI CJELODNEVNI PROGRAM ( od 5,30 -16,00 sati)
 2. REDOVNI POLUDNEVNI PROGRAM ( od 5,30 – 11,30 sati)
 3. KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

( troškove ovoga programa u cijelosti snose roditelji)

 

Upisati se mogu djeca od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu.

Zahtjev za upis podnose roditelji koji imaju prebivalište na području grada Orahovice.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti 

 1. Za zaposlene roditelje: potvrdu o zaposlenosti ( od poslodavca ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 2. Presliku važećih osobnih iskaznica oba roditelja
 3. Ukoliko je roditelj invalid Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
 4. Za samohrane roditelje: presliku izvatka iz matice rođenih(za dijete) ili preslika smrtnog lista( za umrlog roditelja)
 5. Za djecu s teškoćama u razvoju: presliku zdravstvene i druge dokumentacije
 6. Presliku važećeg Rješenja o dječjem doplatku (tko ga prima)
 7. Presliku iskaznice imunizacije (cijepljenja)
 8. Potvrda o prebivalištu djeteta

Ostalu potrebnu dokumentaciju na zahtjev vrtića roditelji će priložiti naknadno.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelji moraju donijeti prvog dana dolaska djeteta u vrtić.

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića u lipnju.

Upisana djeca počinju koristiti usluge Dječjeg vrtića 01.09.2017. godine.

KLASA: 601-01/17-01/02

URBROJ: 2189-65-17-1

U Orahovici,15.02.2017.                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                 Hrvoje Jergović

10.04.2017.

06.04.2017.

05.04.2017.

DUZS je danas u prostorijama vrtića organizirala predavannje za predškolce.

04.04.2017.

Čokolada … nekoliko slika od Vladimira Grgurića

Ispred zgrade Crvenog kriza mališani s ravnateljem CK i aktivnistima te svojim odgajateljima i mnoštvom èokolade za nepoznatog prijatelja

Malo je bilo i teško nositi, no mališani su to odradili s osmijehom

Djeca u gajbicama sama nosila èokolade do zgrade Crvenog kriza

Čokolada za nepoznatog prijatelja.

 203 total views,  1 views today