Vrapčići

28.09.2020.

22. – 23.09.2020.

Jesen …

 

18.09.2020.

”Boje” … ”Šarena kiša” … ili … ”Sav taj Jazz.”

Tako smo nazvali ove likovne radove.

A ovako su nastajali …

16.09.2020.

Perina kruška i jabuka postali su sastavni dio užine … ”žive prirode pune vitamina.”

Mrtva priroda, u likovnim umjetnostima, prikaz neživih ili nepokretnih predmeta (voće, povrće, rezano cvijeće, uporabni predmeti, posuđe, lovački plijen), aranžiranih u kompoziciju. Naziv mrtva priroda (u nizozemskom obliku stilleven) javio se prvi put početkom XVIII. st. kod nizozemskog slikara A. Houbrakena.

 

 

 

15.09.2020.

 

 

 

 

 

Ako ne opalimo za koji dan, nismo niošta napravili.

 

14.09.2020.

 

 

Mali razgovovori kod semafora.

 

 

 

11.09.2020.

10.09.2020.

Od doma se javlja Sven i šalje nam pozdrave.

09.09.2020.

Spremni za sutrašnji Hrvatski olimpijski dan.

08.09.2020.

07.09.2020.

Ivanu želimo sretan rođendan.

04.09.2020.

Listovi u rijeci … ”Titanic”

Crtež na temu igrokaza ”Kako je suncokret izgubio lice.”

ili ”U potrazi za Vincentom.”

03.09.2020.

 450 total views,  1 views today